UNELMOI SINÄ, MINÄ autan matkalla kohti unelmiasi

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen kehittäminen ja koulutus

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelu- ja toimintamallien tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä. 
 

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa

työskennellään ihmisen, ei ongelman kanssa. 

 

Kognitiivisen terapian työtapoja 

parhaillaan käyttöönotossa.


Psykoterapiaa

KELAn palveluntuottaja, työikäisille yksilöterapiaa 


Esimiestyö ja johtaminen

Olen työskennellyt pitkään esimiesten ja johdon kanssa erilaisissa hankkeissa.
 

25+   VUODEN KOKEMUS

Työtehtäviä henkilöstöhallinnossa ja koulutuksessa.

Globaalissa yrityksessä ( 17 vuotta), kuntayhtymässä ja yhteistyökumppanina pienyrityksissä.

Kotimaisia ja kansainvälisiä PROJEKTEJA

Erilaisia kehittämishankkeita on matkan varrelle mahtunut niin kotimaisia kuin kansainvälisiä kaikilla johtamisen tasoilla.

HYVINVOINTITAKUU

Ihmisten työelämän hyvinvointi on edistynyt vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisella, osaamisen päivittämisillä, uudelleen koulutuksilla ja erilaisten organisaatioiden toimintamalleja kehittämällä.